Υπολογισμός Γόνιμων Ημερών & ΠΗΤ

Ο υπολογισμός γόνιμων ημερών αυξάνει τις πιθανότητες να μείνετε έγκυος, και δεν αποτελεί μέθοδο αντισύλληψης.
Οι γόνιμες ημέρες ενδέχεται να διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, ανάλογα με τον κύκλο. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τις γόνιμες ημέρες, και ακόμη πιο εύκολα, αν έχουμε σταθερό κύκλο.

Η ωορρηξία πραγματοποιείται 14 ημέρες πριν την επόμενη περίοδο. Δηλαδή σε ένα μέσο κύκλο 28 ημερών η ωορρηξία πραγματοποιείται την 14η ημέρα. Γόνιμες ημέρες θεωρούνται οι 3 ημέρες πριν και μετά την ωορρηξία της γυναίκας, κατά τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σύλληψης.

Βάλτε τα στοιχεία παρακάτω και υπολογίστε τις γόνιμες ημέρες σας και την ΠΗΤ! Όπως η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, έτσι και η ΠΗΤ δεν συμπίπτει απαραίτητα με την πραγματική ημερομηνία τοκετού. Ο υπολογισμός έγινε με 40 εβδομάδες κύησης.

Επιλέξτε την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου:

/ /

Ημέρες διάρκειας κύκλου: